Skip to content

Uslovi korištenja

Mala škola za izgradnju mira MŠIM je on-line kurs koji je razvijen u okviru PRO-Budućnost projekta koji finansira USAID, a provodi CRS sa partnerima Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

CRS zadržava pravo  da bez prethodne najave odstrani, skrati ili na bilo koji drugi način uredi sadržaj stranice. Pristupajući on-line školi MŠIM  preuzimate odgovornost za vlasite postupke i način korištenja stranice, što uključuje i objave, pitanja i komentare na forumu. CRS zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez najave i  bez snošenja pravne odgovornosti uskrati pravo pristupa određenom ili kompletnom sadržaju on-line škole. CRS-ova MŠIM neće koristiti, niti dalje distribuirati podatke koje su polaznici naveli u aplikaciji . MŠIM je isključivo  edukativnog karaktera, te se podaci i sadržaji neće koristiti u komercijalne svrhe. Korisnici ove stranice se slažu sa navedenoim uslovima korištenja i svim relevantnim zakonima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.

Korisnik se slaže da predati  eseji postaju intelektualno  vlasništvo CRS-a. CRS može u bilo kom trenutku i bez traženja saglasnosti autora publikovati ili na drugi način koristiti cijeli ili dijelove predatog eseja.  CRS neće koristiti, niti dalje distribuirati podatke koje su autori eseja naveli. MŠIM je isključivo  edukativnog karaktera, te se eseji ili dijelovi eseja neće koristiti u komercijalne svrhe. Autori eseja se slažu sa navedenoim uslovima korištenja i svim relevantnim zakonima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.

USAID
CRS
MŠIM
  • Mozaik fondacija
  • Caritas
  • Forum građana tuzle
  • Helsinški parlament građana Banjaluka
  • MRV

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.

Stavovi koji su izraženi u sadržaju MŠIM stranici ne moraju odražavati stavove CRS-a.

Development Decom

Video sadržaji FKR