Skip to content

Elma Softić Kaunitz

GS Jevrejske opštine u Sarajevu i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društvu “La Benevolencija”.

Ljubav prema miru i nastojanje da se mir održi ključni je princip jevrejskog prava

Elma Softić Kaunitz

Elma Softić – Kaunitz, rođena je 1961. godine. Diplomirala je filozofiju i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, te magistrirala društvene nauke u oblasti religijskih studija takođe na Univerzitetu u Sarajevu. Objavila je dvije knjige pod naslovom “Sarajevski dani sarajevske noći” od kojih je jedna “Sarajevski dani, sarajevske noći – pisma i dnevnici 1992 – 1994” doživjela i scensku izvedbu u Torontu, Atlanti i Čikagu. Koautorica je (zajedno sa Pavlom Kaunitz) stripovanih priča “Nira”. Radi na mjestu generalnog sekretara Jevrejske opštine u Sarajevu i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društvu “La Benevolencija”.

USAID
CRS
MŠIM
  • Mozaik fondacija
  • Caritas
  • Forum građana tuzle
  • Helsinški parlament građana Banjaluka
  • MRV

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.

Stavovi koji su izraženi u sadržaju MŠIM stranici ne moraju odražavati stavove CRS-a.

Development Decom

Video sadržaji FKR