O Maloj školi izgradnje mira

Pozadina

CRS, u okviru „Male škole za izgradnju mira“, a u suradnji sa univerzitetskim profesorima i profesorkama, te iskusnim aktivistima i aktivisticama iz BiH, kroz šest tematskih cjelina u trajanju od šest sedmica govori o procesima razrješenja konflikta, izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te ulozi različitih društvenih pojava na gore spomenute procese.

IMG_0225Svaka tematska cjelina je jedan predmet, čije izučavanje traje sedam dana. Na kraju perioda od šest sedmica/tjedana, učesnici i učesnice će imati dvije do tri sedmice/tjedna da predaju završni esej na temu koju odaberu, a koja pripada jednoj od tematskih cjelina. Svi učesnici i učesnice koji pošalju završni esej će dobiti on-line certifikat o završenoj „Maloj školi za izgradnju mira“, dok će komisija u sastavu PRO-Budućnost projektnog osoblja i profesora, odabrati tri rada koja će biti nagrađena.

„Malu školu izgradnje mira“ mogu pohađati svi građani i građanke u Bosni i Hercegovini, koji za to iskažu interes u periodu od 27.03.2017 do 31.05.2017. godine.

 

 

Ciljevi

Online program edukacije MŠIM ima za cilj da osigura neutralan, otvoren i siguran prostor za učesnike i učesnice, u okviru kojeg imaju priliku da uče o konceptima izgradnje mira, kao i da otvoreno diskutiraju i doprinose dijalogu o izgradnji mira, transformaciji konflika i demokratskog razvoja kroz promociju ljudskih prava. Kroz šest tematskih cjelina, svi zainteresirani mogu se upoznati sa različitim aspektima izgradnje mira, kulturi mira, obrazovanju za mir, kao i steći više znanja o stvarnoj prirodi konflikta, te društvenim pojavama koje utiču na mir.
Predavanja su osmišljena tako da potiču kritičko razmišljanje polaznika, upozoravaju na krhkost mira na našim prostorima, te otvaraju prostor za diskusiju koja će se voditi putem foruma za vrijeme trajanja svake tematske cjeline. Cilj je, također, ohrabriti polaznike na aktivno zalaganje za mir – ozbiljan rad sa često malim i teško vidljivim rezultatima, koji je plemenit poduhvat i za kojim postoji velika potreba u postkonfliktnim društvima kakvo je naše. Konačno, polaznici će imati mogućnost steći osnovne vještine koje su potrebne za utemeljeno i argumentovano zalaganje za mir, jer „MIR NEMA ALTERNATIVU“!

Metodologija

“Mala škola za izgradnju mira” je online škola koja je sačinjena od šest kurseva (tematskih cjelina), koji poštuju principe izgradnje mira, koristeći moderne neformalne pristupe obrazovanja sa fokusom na:
Razmjenu teoretskih i praktičnih znanja, vještina i iskustava

  • Razmjenu teoretskih i praktičnih znanja, vještina i iskustava
  • Razvoj postojećih i kreiranje novih teorijskih modela u oblasti izgradnje mira
  • Edukaciju za sve koji rade i koji žele raditi na području izgradnje mira
  • Komunikaciju sa različitim društvenim grupama
  • Promociju mirovnog aktivnizma

 

Jedna tematska cjelina pohađa se u trajanju od sedam dana i sadrži:

  • Video predavanje i/ili predavanja
  • Druge pedagoške metode prilagođene online platformi (audio i video prilozi, grafike i sl.)
  • Grupni rad (forum diskusiju na predavanja i druge dostupne materijale)
  • Završni osvrt na predmet i zaključak

 

Na kraju šest sedmica/tjedana, učesnici i učesnice će u periodu od dvije sedmice izraditi i predati završni esej na odabranu temu, čime će se edukacija smatrati završenom.