FAQ

 • Tko sve može slušati predavanja u sklopu “Male škole za izgradnju mira?”

  Svi zainteresirani građani i građanke BiH, bez obzira na godine, su dobrodošli.

 • Na koji način se mogu prijaviti?

  Svi zainteresirani građani i građanke BiH, bez obzira na godine, su dobrodošli. Također, svi polaznici iz predhodnih ciklusa „Male škole izgradnje mira“, a koji nisu u potpunosti završili svoje učenje, mogu ponovo pristupiti portalu sa isom pristupnom šifrom koju su odabrali u jednom od predhodnih ciklusa.

 • Poteškoće pri pristupu Maloj školi za izgradnju mira.

  Sve polaznice i polaznici koji imaju poteškoće sa pristupom „Maloj školi za izgradnju mira“ prvo trebaju provjeriti da li su se pridržavali uputstva za prijavu (link na tutorijal). Nakon provjere i sigurnosti da su sve korake učinili kao u uputstvu, a još uvijek imate teškoće pristupu, molimo Vas da kontaktirate odjel za poršku podrška@sspb.ba.

 • Koliko košta pohađanje Male škole za izgradnju mira?

  „Mala škola za izgradnju mira“ provodi se u okviru projekta PRO-Budućnost, koji implementira Catholic Releif Services (CRS), a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i potpuno je BESPLATNA.

 • Kada počinje škola?

  Škola će početi 27. marta/ožujka 2017. godine. Svi prijavljeni polaznici će o tome biti obaviješteni putem maila. „Mala škola izgradnje mira“ će trajati 6 sedmica. Nakon toga, tri sedmice će biti ostavljeno da polaznici predaju eseje – što će biti završna aktivnost. Škola će se završiti 31. maja/svibnja 2017.

 • Da li se mogu upisati nakon što škola počne?

  Da, polaznici se mogu pridružiti tokom trajanja škole, ali u tom slučaju moraju nadoknaditi već pređene cjeline, te položiti kvizove.

 • Koliko dugo traje “Mala škola za izgradnju mira?”

  “Mala škola za izgradnju mira“ će trajati ukupno 9 sedmica/tjedana, od čega 6 sedmica/tjedana će trajati predavanja. Nakon završenih predavanja tri semice/tjedna je predviđeno za predavanje eseja. Nakon što polaznici predaju esej, pristupa se izradi certifikata za polaznike koji su uspješno završili školu i odabiru najboljeg.

 • Da li postoji određeni termin u kojem se pristupa predavanjima?

  Ne. Nakon početka „Male škole za izgradnju mira“, svaki dan će se postavljati predavanja u okviru predviđenih tematskih cjelina. Polaznici će moći pogledati predavanja u terminima kada njima bude najviše odgovaralo.

 • Šta ako propustim neka predavanja?

  Predavanja koja su prošla polaznicima će ostati dostupna za pregled tokom trajanja škole.

 • Da li cu dobiti certifikat nakon završene škole?

  Da, nakon što odsluša sve tematske cjeline, položi sve kvizove, svaki polaznik će dobiti certifikat.

 • Kako mogu peruzeti certifikat?

  Certifikat za učešće na „Maloj školi za izgradnju mira“ nakon položenih kvizova za sve tematske cjeline, možete preuzeti elektronski na vašem profilu.

 • Da li ću biti nagrađen/na za učešće u okviru „Male škole za izgradnju mira“

  Da. Svi polaznici i polaznice, koji odslušaju sve tematske cjeline i polože sve kvizove, će dobiti certifikat. Dok će Tablet, dobiti tri učesnika/ce sa najbolje ocjenjenim esjima od strane profesora u komisiji.

 • Na koji način je ova škola korisna mladima?

  „Mala škola za izgradnju mira“ je prilika za sticanje novih znanja i vještina. Kroz ovu školu polaznici će izgraditi kritičko mišljenje i steći vještine neophodne za argumentovano zalaganje za izgradnju stabilnog mira.

 • Da li ću moći postavljati pitanja predavačima?

  Da. Za vrijeme trajanja svake tematske cjeline od 7 dana, predavači-ce će biti dostupni-e na forumu za diskusiju sa polaznicima, te odgovarati na njihova pitanja.