Skip to content

Dobrodošli

Cilj projekta PRO-Budućnost je: izgradnja povjerenja među građanima svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, te podrška okruženju u kojem će građanke i građani BiH, podstaknuti od strane ključnih uticajnih aktera, zagovarati nove društvene promjene u cilju poboljšanja kvaliteta života.

PRO-Budućnost

PRO-Budućnost radi sa građanima da razumiju postojanje različitih opisa političkih i istorijskih priča i da ohrabre ključne uticajne aktere da podrže lokalne inicijative pomirenja.

Projekt se implementira u:

 • 60 gradova / općina / opština u BiH
 • 38 gradova / općina / opština iz FBiH
 • 22 gradova / općina / opština iz RS
 • O MSIM

  „Mala škola izgradnje mira“ je obrazovna online platforma, koja pruža mogućnost svim zainteresiranim građanima i građankama da steknu znanja o društvenim procesima u postkonfliktnim društvima, kakvo je i Bosna i Hercegovina. Škola traje šest sedmica i sadrži šest tematskih cjelina koje govore o izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva.

 • Misija

  Misija MŠIM je da svim zainteresiranim građanima i građankama učini dostupnim edukaciju i sticanje novih znanja i vještina o procesima razrješenja konflikta i izgradnje trajnog mira.

 • Ciljevi

  Ciljevi “Male škole izgradnje mira” su da kroz on-line program edukacije osigura neutralan, otvoren i siguran prostor za učesnike i učesnice iz različitih PRO-Budućnost lokalnih zajednica i šire bh populacije.

 • Postignuća

  Pohađanje kurseva će omogućiti učesnicima da razvijaju kritičko mišljenje i da ih ujedno sa usvojenim znanjima, nadahnu da postanu aktivniji članovi u društvu i PRO-Budućnost aktivnostima. Kroz dijalog i mrežu polaznika i polaznica on-line “Male škole izgradnje mira”, PRO-budućnost će osnažiti prisustvo i promociju izgradnje mira u postkonfliktnim područjima i zajednicama.

Kursevi

Mala škola izgradnje mira će polaznicima omogućiti da slušaju predavanja profesora i profesorica koji će kao iskusni graditelji i graditeljke mira, kroz šest tematskih cjelina u ukupnom trajanju od šest sedmica govoriti o izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva. Svaka tematska cjelina čini jedan predmet koji će trajati sedam dana. Na kraju perioda od šest sedmica/tjedana, učesnici i učesnice će imati rok od 14 dana da predaju završni esej na odabrane teme, nakon čega će im se dostaviti certifikat o završenoj on-line “Maloj školi izgradnje mira”. Najbolji eseji će biti i nagrađeni.

Predavači

USAID
CRS
MŠIM
 • Mozaik fondacija
 • Caritas
 • Forum građana tuzle
 • Helsinški parlament građana Banjaluka
 • MRV

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.

Stavovi koji su izraženi u sadržaju MŠIM stranici ne moraju odražavati stavove CRS-a.

Development Decom

Video sadržaji FKR